Platby měsíčních příspěvků

číslo účtu :           107-1040803339/0800
konstantní symbol: 0558
měsíčně :             400 kč.

variabilní symbol: zpráva pro přijemce - jméno příjmení dítěte

 

Sourozenci v klubu platí pouze za jednoho.

 Do společné kasy 50 kč měsíčně.

Dětem na narozeniny,oslavy, ceny, apod.....

Ročník 2002 vedoucí "Marušíková"

 

Důležité informace